ChemicalBook
English   Japanese   Germany   Korea

1,4-DIMETHOXYBENZENE, (HYDROQUINONE DIMETHYL ETHER)

, , 结构式
CAS号:
英文名称:
1,4-DIMETHOXYBENZENE, (HYDROQUINONE DIMETHYL ETHER)
英文同义词:
1,4-DIMETHOXYBENZENE, (HYDROQUINONE DIMETHYL ETHER)
中文名称:
中文同义词:
CBNumber:
CB0542304
分子式:
分子量:
0
MOL File:
Mol file

1,4-DIMETHOXYBENZENE, (HYDROQUINONE DIMETHYL ETHER)化学性质

安全信息

1,4-DIMETHOXYBENZENE, (HYDROQUINONE DIMETHYL ETHER)性质、用途与生产工艺

1,4-DIMETHOXYBENZENE, (HYDROQUINONE DIMETHYL ETHER) 上下游产品信息

上游原料

下游产品


1,4-DIMETHOXYBENZENE, (HYDROQUINONE DIMETHYL ETHER) 生产厂家

 

1,4-DIMETHOXYBENZENE, (HYDROQUINONE DIMETHYL ETHER) 相关搜索:

  • 1,4-DIMETHOXYBENZENE, (HYDROQUINONE DIMETHYL ETHER)
Copyright 2016 © ChemicalBook. All rights reserved