ChemicalBook English  Japanese  Germany

3-[3-(Benzyloxy)propoxy]-1-propanol

, 367259-23-2, 结构式
CAS号: 367259-23-2
英文名称: 3-[3-(Benzyloxy)propoxy]-1-propanol
英文同义词: 3-[3-(Benzyloxy)propoxy]-1-propanol
中文名称:
中文同义词:
CBNumber: CB53975416
分子式: C13H20O3
分子量: 224.2961
MOL File: 367259-23-2.mol
3-[3-(Benzyloxy)propoxy]-1-propanol化学性质
安全信息

3-[3-(Benzyloxy)propoxy]-1-propanol 性质、用途与生产工艺

3-[3-(Benzyloxy)propoxy]-1-propanol 上下游产品信息
上游原料
下游产品
3-[3-(Benzyloxy)propoxy]-1-propanol 生产厂家      全球有 1家供应商        3-[3-(Benzyloxy)propoxy]-1-propanol国内生产厂家
供应商联系电话传真电子邮件国家产品数优势度
苏州爱玛特生物科技有限公司 0512-56316828, 400-867-58580512-56316826info@amateksci.com中国 5690 58
 
367259-23-2, 3-[3-(Benzyloxy)propoxy]-1-propanol 相关搜索:
367259-23-2 3-[3-(Benzyloxy)propoxy]-1-propanol
Copyright 2016 © ChemicalBook. All rights reserved