ChemicalBook
Chinese Japanese Germany Korea

Hydrocarbons, C8-12, isobutene oligomerization, sulfuric acid-extn.

Hydrocarbons, C8-12, isobutene oligomerization, sulfuric acid-extn.
Hydrocarbons, C8-12, isobutene oligomerization, sulfuric acid-extn. structure
CAS No.
100403-44-9
Chemical Name:
Hydrocarbons, C8-12, isobutene oligomerization, sulfuric acid-extn.
Synonyms
Hydrocarbons, C8-12, isobutene oligomerization, sulfuric acid-extn.
CBNumber:
CB1888175
Molecular Formula:
Formula Weight:
0
MOL File:
Mol file

100403-44-9(Hydrocarbons, C8-12, isobutene oligomerization, sulfuric acid-extn.)Related Search:


  • Hydrocarbons, C8-12, isobutene oligomerization, sulfuric acid-extn.
  • 100403-44-9
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved