ChemicalBook
Chinese Japanese Germany Korea

1-CHLOROMETHYL-2-HYDROXYMETHYL-4-FLUOROBENZENE

1-CHLOROMETHYL-2-HYDROXYMETHYL-4-FLUOROBENZENE
1-CHLOROMETHYL-2-HYDROXYMETHYL-4-FLUOROBENZENE structure
CAS No.
Chemical Name:
1-CHLOROMETHYL-2-HYDROXYMETHYL-4-FLUOROBENZENE
Synonyms
1-CHLOROMETHYL-2-HYDROXYMETHYL-4-FLUOROBENZENE
CBNumber:
CB3673340
Molecular Formula:
C8H8ClFO
Formula Weight:
174.6
MOL File:
Mol file

  • 1-CHLOROMETHYL-2-HYDROXYMETHYL-4-FLUOROBENZENE
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved