ChemicalBook
Chinese Japanese Germany Korea

9,10-BIS(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYLANTHRACENE

9,10-BIS(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYLANTHRACENE
9,10-BIS(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYLANTHRACENE structure
CAS No.
Chemical Name:
9,10-BIS(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYLANTHRACENE
Synonyms
9,10-BIS(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYLANTHRACENE
CBNumber:
CB8384959
Molecular Formula:
C29H24O2
Formula Weight:
404.5
MOL File:
Mol file

9,10-BIS(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYLANTHRACENE Properties

SAFETY

9,10-BIS(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYLANTHRACENE price

Manufacturer Product number Product description CAS number Packaging Price Updated Buy

9,10-BIS(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYLANTHRACENE Chemical Properties,Uses,Production

9,10-BIS(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYLANTHRACENE Preparation Products And Raw materials

Raw materials

Preparation Products


9,10-BIS(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYLANTHRACENE Suppliers

Global( 1)Suppliers
Supplier Tel Fax Email Country ProdList Advantage
Ubichem plc --
-- sales@ubichem.com United Kingdom 1456 65

(9,10-BIS(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYLANTHRACENE)Related Search:


  • 9,10-BIS(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYLANTHRACENE
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved