ChemicalBook
Chinese english Germany Korea

ダンシル-L-ロイシン

ダンシル-L-ロイシン 化学構造式
1100-22-7
CAS番号.
1100-22-7
化学名:
ダンシル-L-ロイシン
别名:
ダンシル-L-ロイシン;N-[5-(ジメチルアミノ)-1-ナフチルスルホニル]ロイシン;ダンシルロイシン;N-[5-(ジメチルアミノ)-1-ナフチルスルホニル]-L-ロイシン;N-[[5-(ジメチルアミノ)-1-ナフチル]スルホニル]-L-ロイシン;N-Dns-L-ロイシン;N-(5-ジメチルアミノ-1-ナフタレニルスルホニル)-L-ロイシン;N-[5-(ジメチルアミノ)ナフタレン-1-イルスルホニル]-L-ロイシン;(S)-2-[[[5-(ジメチルアミノ)-1-ナフタレニル]スルホニル]アミノ]-4-メチルペンタン酸;(2S)-2-(5-ジメチルアミノ-1-ナフチルスルホニルアミノ)-4-メチルペンタン酸;N-[[5-(ジメチルアミノ)-1-ナフタレニル]スルホニル]-L-ロイシン;5-ジメチルアミノナフタレン-1-スルホニル-L-ロイシン
英語化学名:
DANSYL-L-LEUCINE
英語别名:
Dns-Leu-OH;Dansylleucine;N-Dns-L-Leucine;DANSYL-L-LEUCINE;DANSYL-L-LEUCINE 98+%;Dansyl-L-leucine;N-[5-(Dimethylamino)-1-naphtylsulfonyl]leucine;5-DIMETHYLAMINONAPHTHALENE-1-SULFONYL-L-LEUCINE;N-[5-(Dimethylamino)-1-naphtylsulfonyl]-L-leucine;N-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-L-leucine
CBNumber:
CB3188712
化学式:
C18H24N2O4S
分子量:
364.46
MOL File:
1100-22-7.mol

ダンシル-L-ロイシン 物理性質

融点 :
126 °C
屈折率 :
-9.5 ° (C=1, EtOH)

安全性情報

ダンシル-L-ロイシン 価格 もっと(4)

メーカー 製品番号 製品説明 CAS番号 包装 価格 更新時間 購入
富士フイルム和光純薬株式会社(wako) W01COBQF-9366
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl-l-leucine
1100-22-7 250mg ¥25600 2018-12-26 購入
富士フイルム和光純薬株式会社(wako) W01COBQF-9366
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl-l-leucine
1100-22-7 1g ¥81400 2018-12-26 購入
東京化成工業 D1498 ダンシル-L-ロイシン >98.0%(T)
Dansyl-L-leucine >98.0%(T)
1100-22-7 100mg ¥3600 2018-12-04 購入
東京化成工業 D1498 ダンシル-L-ロイシン >98.0%(T)
Dansyl-L-leucine >98.0%(T)
1100-22-7 1g ¥19500 2018-12-04 購入

ダンシル-L-ロイシン 化学特性,用途語,生産方法

ダンシル-L-ロイシン 上流と下流の製品情報

原材料

準備製品


ダンシル-L-ロイシン 生産企業

Global( 30)Suppliers
名前 電話番号 ファックス番号 電子メール 国籍 製品カタログ 優位度
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40269 62
TCI (Shanghai) Development Co., Ltd. 021-67121386 / 800-988-0390
021-67121385 Sales-CN@TCIchemicals.com China 24555 81
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Tianjin heowns Biochemical Technology Co., Ltd. 400 638 7771
sales@heowns.com China 14460 57
Shanghai Nuohey Chemical Co., Ltd. +86 (21) 52212593,51093016,13761626812,18217440778 QQ:2817342338,1658198360,934678158
+86 (21) 51062076 sales@nuohey.com China 10703 60
TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 03-3668-0489
03-3668-0520 Sales-JP@TCIchemicals.com Japan 28449 80
TCI Europe +32 (0)3 735 07 00
+32 (0)3 735 07 01 sales@tcieurope.eu Europe 27909 75
TCI AMERICA +1-800-423-8616 / +1-503-283-1681
+1-888-520-1075 / +1-503-283-1987 sales@tciamerica.com United States 27729 75

1100-22-7(ダンシル-L-ロイシン)キーワード:


 • 1100-22-7
 • (2S)-2-[5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamido]-4-methylpentanoic acid
 • Dansylleucine
 • DANSYL-L-LEUCINE 98+%
 • Dns-Leu-OH
 • (S)-2-[[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]amino]-4-methylvaleric acid
 • N-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-L-leucine
 • N-[5-(Dimethylamino)-1-naphtylsulfonyl]leucine
 • N-[5-(Dimethylamino)-1-naphtylsulfonyl]-L-leucine
 • N-Dns-L-Leucine
 • (2S)-2-[[5-(dimethylamino)-1-naphthyl]sulfonylamino]-4-methyl-valeric acid
 • (2S)-2-[[5-(dimethylamino)naphthalen-1-yl]sulfonylamino]-4-methylpentanoic acid
 • (2S)-2-[[5-(dimethylamino)naphthalen-1-yl]sulfonylamino]-4-methyl-pentanoic acid
 • 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl-L-leucine Dns-Leu-OH
 • Dansyl-L-leucine
 • DANSYL-L-LEUCINE
 • 5-DIMETHYLAMINONAPHTHALENE-1-SULFONYL-L-LEUCINE
 • ダンシル-L-ロイシン
 • N-[5-(ジメチルアミノ)-1-ナフチルスルホニル]ロイシン
 • ダンシルロイシン
 • N-[5-(ジメチルアミノ)-1-ナフチルスルホニル]-L-ロイシン
 • N-[[5-(ジメチルアミノ)-1-ナフチル]スルホニル]-L-ロイシン
 • N-Dns-L-ロイシン
 • N-(5-ジメチルアミノ-1-ナフタレニルスルホニル)-L-ロイシン
 • N-[5-(ジメチルアミノ)ナフタレン-1-イルスルホニル]-L-ロイシン
 • (S)-2-[[[5-(ジメチルアミノ)-1-ナフタレニル]スルホニル]アミノ]-4-メチルペンタン酸
 • (2S)-2-(5-ジメチルアミノ-1-ナフチルスルホニルアミノ)-4-メチルペンタン酸
 • N-[[5-(ジメチルアミノ)-1-ナフタレニル]スルホニル]-L-ロイシン
 • 5-ジメチルアミノナフタレン-1-スルホニル-L-ロイシン
 • 生化学
 • Dns-アミノ酸
 • アミノ酸
 • アミノ酸 (N-保護)
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved