ChemicalBook
Chinese english Germany Korea

2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩

2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩 化学構造式
1045709-32-7
CAS番号.
1045709-32-7
化学名:
2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩
别名:
2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩;2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩, 96%
英語化学名:
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
英語别名:
2-Oxa-6-aza-spiro[3.3]hep...;2-oxa-6-azoniaspiro[3.3]heptane;2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalat;6-Oxa-2-azaspiro[3.3]heptane oxalate;2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane 1/2 oxalate;2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate;2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate (2:1);2-Oxa-6-aza-spiro[3.3]heptane hemioxalate 97%;2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane, ethanedioate (2:1);2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalic acid salt (2:1)
CBNumber:
CB52521366
化学式:
2(C5H9NO).C2H2O4
分子量:
288.3
MOL File:
1045709-32-7.mol

2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩 物理性質

安全性情報
 • リスクと安全性に関する声明
 • 危険有害性情報のコード(GHS)
絵表示(GHS)
注意喚起語
危険有害性情報
コード 危険有害性情報 危険有害性クラス 区分 注意喚起語 シンボル P コード
H302 飲み込むと有害 急性毒性、経口 4 警告 P264, P270, P301+P312, P330, P501
H312 皮膚に接触すると有害 急性毒性、経皮 4 警告 P280,P302+P352, P312, P322, P363,P501
注意書き
P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
P264 取扱い後は手や顔をよく洗うこと。
P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこ と。
P321 特別な処置が必要である(このラベルの... を見よ)。

2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩 価格 もっと(4)

メーカー 製品番号 製品説明 CAS番号 包装 価格 更新時間 購入
富士フイルム和光純薬株式会社(wako) W01AFAH57634 2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩, 96%
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalic acid salt, 96%
1045709-32-7 250mg ¥41920 2018-12-26 購入
富士フイルム和光純薬株式会社(wako) W01AFAH57634 2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩, 96%
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalic acid salt, 96%
1045709-32-7 500mg ¥69760 2018-12-26 購入
富士フイルム和光純薬株式会社(wako) W01MAS067045
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane semioxalate
1045709-32-7 1g ¥116600 2018-12-26 購入
富士フイルム和光純薬株式会社(wako) W01MAS067045
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane semioxalate
1045709-32-7 5g ¥346700 2018-12-26 購入

2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩 化学特性,用途語,生産方法

2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩 上流と下流の製品情報

原材料

準備製品


2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩 生産企業

Global( 82)Suppliers
名前 電話番号 ファックス番号 電子メール 国籍 製品カタログ 優位度
Hangzhou FandaChem Co.,Ltd.
0086 158 5814 5714 (Mobile
+86-571-56059825 fandachem@gmail.com CHINA 2995 55
Nanjing ChemLin Chemical Industry Co., Ltd.
025-83697070
product@chemlin.com.cn CHINA 3015 60
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+86 21 5161 9050/ 5187 7795
+86 21 5161 9052/ 5187 7796 ivan@atkchemical.com CHINA 24687 60
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30053 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35438 58
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63728 58
Amadis Chemical Company Limited
0086-571-89925085
0086-571-89925065 sales@amadischem.com China 127809 58
Qingdao IniKem BioPharmaTech Co.,Ltd 18561687109
- sales@inikem.com;sales@inikem.com China 117 55
Hefei zhongxing Biomedical Co., Ltd. 15955174703
- 149498276@qq.com CHINA 75 58
PharmaBlock Sciences (Nanjing),Inc. 400-025-5188
86-025-86918232 sales@pharmablock.com China 6447 55

 • 1045709-32-7
 • 2-Oxa-6-aza-spiro[3.3]heptane hemioxalate 97%
 • 2-Oxa-6-aza-spiro[3,3]heptane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
 • 2-Oxa-6-aza-spiro[3.3]hep...
 • 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
 • 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane, ethanedioate (2:1)
 • 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate (2:1)
 • tert-butyl 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate
 • 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalic acid salt (2:1)
 • 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane 1/2 oxalate
 • 6-Oxa-2-azaspiro[3.3]heptane oxalate
 • 2-oxa-6-azoniaspiro[3.3]heptane
 • 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalat
 • 2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩
 • 2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタンしゅう酸塩, 96%
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved