ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

4-터트-뷰틸사이클로헥사놀

4-터트-뷰틸사이클로헥사놀
4-터트-뷰틸사이클로헥사놀 구조식 이미지
카스 번호:
98-52-2
한글명:
4-터트-뷰틸사이클로헥사놀
동의어(한글):
4-터트-뷰틸사이클로헥사놀
상품명:
4-tert-Butylcyclohexanol
동의어(영문):
Padaryl;PATCHONE;usafdo-20;USAF do-20;PTB-Cyclohexanol;4-tert-Butylcyclohex;4-T-BUTYLCYCLOHEXANOL;P-T-BUTYLCYCLOHEXANOL;YLANAT-ALKOHOL 27 P. CIS;4-TERT-BUTYLCYCLOHEXANOL
CBNumber:
CB0105660
분자식:
C10H20O
포뮬러 무게:
156.27
MOL 파일:
98-52-2.mol

4-터트-뷰틸사이클로헥사놀 속성

녹는점
62-70 °C(lit.)
끓는 점
110-115 °C15 mm Hg(lit.)
밀도
2.591
굴절률
1.447
인화점
221 °F
물리적 상태
Powder or Granules
색상
White
수용성
<1 g/L (20 ºC)
BRN
1902277
CAS 데이터베이스
98-52-2(CAS DataBase Reference)
NIST
Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-(98-52-2)
EPA
Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-(98-52-2)

안전

위험 카페고리 넘버 23/25-33-50/53
안전지침서 24/25-61-60-45-28-20/21
유엔번호(UN No.) 3256
WGK 독일 1
RTECS 번호 GV8750000
HS 번호 29061900

4-터트-뷰틸사이클로헥사놀 MSDS


4-tert-Butylcyclohexanol

4-터트-뷰틸사이클로헥사놀 C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

white powder or granules

4-터트-뷰틸사이클로헥사놀 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


4-터트-뷰틸사이클로헥사놀 공급 업체

글로벌( 162)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19918 60
Mainchem Co., Ltd.
+86-0592-6210733
+86-0592-6210733 sales@mainchem.com CHINA 32447 55
Jiangsu Qingquan Chemical Co., Ltd.
+86-571-86589381/86589382/86589383
lyy@qqpharm.com sales1@qqpharm.com CHINA 146 55
Tianjin Zhongxin Chemtech Co., Ltd.
022-89880739
022-66880086 sales@tjzxchem.com CHINA 575 58
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30002 58
Biochempartner
0086-13720134139
candy@biochempartner.com CHINA 969 58
Chemwill Asia Co.,Ltd.
86-21-51086038
86-21-51861608 chemwill_asia@126.com;sales@chemwill.com;chemwill@hotmail.com;chemwill@gmail.com CHINA 23976 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
Haihang Industry Co.,Ltd
86-531-88032799
+86 531 8582 1093 export@haihangchem.com CHINA 8921 58
Wuhan Chemwonders Technology Inc.
027-85778276
027-85778276 info@chemwonders.com CHINA 175 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved