ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

CH5132799

CH5132799 구조식 이미지
카스 번호:
1007207-67-1
상품명:
CH5132799
동의어(영문):
CH5132799;5-(7-(Methylsulfonyl)-2-morpholino-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)pyrimidin-2-ami;5-(7-(Methylsulfonyl)-2-Morpholino-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyriMidin-4-yl)pyriMidin-2-aMine;[5-[7-Methylsulfonyl-2-(morpholin-4-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]pyrimidin-2-yl]amine;CH5132799,5-(7-(Methylsulfonyl)-2-Morpholino-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyriMidin-4-yl)pyriMidin-2-aMine;[5-[7-Methylsulfonyl-2-(morpholin-4-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]pyrimidin-2-yl]amine CH5132799
CBNumber:
CB02621133
분자식:
C15H19N7O3S
포뮬러 무게:
377.42146
MOL 파일:
1007207-67-1.mol

CH5132799 속성

밀도
1.58

안전

CH5132799 C화학적 특성, 용도, 생산

CH5132799 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


CH5132799 공급 업체

글로벌( 62)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+86 21 5161 9050/ 5187 7795
+86 21 5161 9052/ 5187 7796 ivan@atkchemical.com CHINA 24192 60
Biochempartner
0086-13720134139
candy@biochempartner.com CHINA 955 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
Shanghai Boyle Chemical Co., Ltd.
86-21-57758967 sales@boylechem.com China 2926 55
Jinan Trio PharmaTech Co., Ltd. +86 (531) 88811783;
+86 (531) 55696010 QQ 1762738062 sales@trio-pharmatech.com (International market);trio@trio-pharmatech.com(Domestic market) China 1857 62
ChemShuttle, Inc. +86 510-8358 8313/QQ:2624595491
+86 510- 8359 6229 sales@chemshuttle.com China 1578 62
BOC Sciences
info@bocsci.com United States 10507 65
Dalian Meilun Biotech Co., Ltd. 0411-66771943;0411-66771942
0411-66771945 sales@meilune.com China 4053 58
NCE Biomedical Co.,Ltd. 4000-027-021 |24 hour enquiry :+86-13986109188 |English:+86-15623472865 |Japanese:+81-08033611988
+86-27-87599188 sales@ncebiomed.com China 1498 55
Jiangsu Aikon Biopharmaceutical R&D co.,Ltd. 025- 66028182;18626450290
(1)02557626880 yftan@aikonchem.com China 21654 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved