ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Boronic acid,(4-[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-ylphen

Boronic acid,(4-[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-ylphen 구조식 이미지
카스 번호:
381218-96-8
상품명:
Boronic acid,(4-[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-ylphen
동의어(영문):
Boronic acid,(4-[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-ylphen
CBNumber:
CB02681702
분자식:
C21H16BN3O2
포뮬러 무게:
353.18164
MOL 파일:
381218-96-8.mol

Boronic acid,(4-[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-ylphen 속성

안전

Boronic acid,(4-[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-ylphen C화학적 특성, 용도, 생산

Boronic acid,(4-[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-ylphen 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Boronic acid,(4-[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-ylphen 공급 업체

글로벌( 7)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Taizhou Yikang Chemical Co., Ltd. +86-576-88501337
+86-576-88501337 sales@yikangchemicals.com China 225 58
Zhengzhou Alfachem Co.,Ltd. 0371-53778726;15093376431;QQ:3002613645
0371-63486673 liuxiaoyan@alfachem.cn China 2000 58
Zhengzhou Acme Chemical Co., Ltd. 037163312495 13303845143,QQ:3001379618
037163312495 3001379618@qq.com China 2948 58
Henan's chemical products co., LTD 0371-60919097 15378766539
0371-60919097 794449696@qq.com China 4972 58
Zhengzhou Acme Chemical Co., Ltd. 037155629727 13323845623 qq:3001343895
0371-55629727 3001343895@qq.com China 3001 58
Zhengzhou Acme Chemical Co., Ltd. 13323832564 0371-63315541 【QQ:3001332135】
3001332135@qq.com China 2998 58
shanghai Chemsoon Co. Ltd. +86-21-51987688-803
86-21-33321556 bio@chemsoon.com China 588 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved