ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

적색 119 산염료

적색 119 산염료
적색 119 산염료 구조식 이미지
카스 번호:
12220-20-1
한글명:
적색 119 산염료
동의어(한글):
적색119산염료;적색119산염료
상품명:
Direct Black GB
동의어(영문):
Maroon V;Direct Black GB;Direct Black 168;C.I. Acid Red 119
CBNumber:
CB0874814
분자식:
C31H25N5Na2O6S2
포뮬러 무게:
673.66964
MOL 파일:
12220-20-1.mol

적색 119 산염료 속성

안전

적색 119 산염료 C화학적 특성, 용도, 생산

적색 119 산염료 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


적색 119 산염료 공급 업체

글로벌( 24)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21696 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
Alfa Chemistry 1-201-478-8534
1-516-927-0118 inquiry@alfa-chemistry.com United States 9936 60
NANJING BANGNUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD 17327093119 / 17368684647
QQ:2355880533 njbnbio@ycgmp.com China 4721 55
Wuhan Netcom Electronic Commerce Limited 18064670521
0757-88210752 2355935187@ycphar.com China 4900 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved