ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

9-(4-NITROPHENYL)-9H-CARBAZOLE

9-(4-NITROPHENYL)-9H-CARBAZOLE 구조식 이미지
카스 번호:
16982-76-6
상품명:
9-(4-NITROPHENYL)-9H-CARBAZOLE
동의어(영문):
9-(4-NITROPHENYL)-9H-CARBAZOLE;9H-CARBAZOLE, 9-(4-NITROPHENYL)-
CBNumber:
CB11474663
분자식:
C18H12N2O2
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
16982-76-6.mol

9-(4-NITROPHENYL)-9H-CARBAZOLE 속성

안전

9-(4-NITROPHENYL)-9H-CARBAZOLE C화학적 특성, 용도, 생산

9-(4-NITROPHENYL)-9H-CARBAZOLE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


9-(4-NITROPHENYL)-9H-CARBAZOLE 공급 업체

글로벌( 5)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Zhengzhou Guancheng Laboratory equipment Sales QQ:2723695949;2159423853
2723695949@qq.com China 4996 50
Shanghai Chiral bio-compound co., Ltd. +86 021-5068 3667/177 4978 5980
+86 021-5068 3667 1029026415@qq.com China 1469 58
Zhengzhou Alfachem Co.,Ltd. 0371-53778726;15093376431;QQ:3002613645
0371-63486673 liuxiaoyan@alfachem.cn China 2000 58
Beijing YiboYuntian Technology Co., Ltd. 13811826434
- lichen13811826434@126.com China 341 58
Shanghai Union Medical Technology Co. Ltd. 13120563767
chemchen925@outlook.com China 127 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved