ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

PYRACLONIL

PYRACLONIL 구조식 이미지
카스 번호:
158353-15-2
상품명:
PYRACLONIL
동의어(영문):
Pyrazogyl;pyraclonl;PYRACLONIL;Pyraclonil,herbicide;1-(3-Chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-5-[methyl(prop-2-ynyl)amino]pyrazole-4-carbonitrile;1-(3-Chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-5-(methyl-2-propyn-1-ylamino)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
CBNumber:
CB12456363
분자식:
C15H15ClN6
포뮬러 무게:
314.779
MOL 파일:
158353-15-2.mol

PYRACLONIL 속성

밀도
1.34

안전

위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36/37/38
안전지침서 26

PYRACLONIL C화학적 특성, 용도, 생산

PYRACLONIL 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


PYRACLONIL 공급 업체

글로벌( 43)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21707 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Hangzhou FandaChem Co.,Ltd.
0086 158 5814 5714 (Mobile; WhatsApp; Telegram)
+86-571-56059825 fandachem@gmail.com CHINA 2859 55
Shenzhen Nexconn Pharmatechs Ltd
15013857715
admin@nexconn.com CHINA 3193 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
JieJie Group Co., Ltd. 021-51698675
021-61294690 jiejiegroup@126.com China 564 58
ZHIWE CHEMTECH CO LTD 021-20221225;13917446399;QQ:2381298399
sales@zhiwe.net;zwchem@163.com China 469 61
Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. 86-21-58998985
(86) 21-58955996 apisales@chemexpress.com.cn China 7559 61
MedChemexpress LLC 609-228-6898
609-228-5909 sales@medchemexpress.com United States 4609 58
Liyang Ruipu New Materials Co., Ltd. 0519-82038123 18951201333
0519-87015112 sales@ruipuchem.net China 9950 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved