ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-((2-((2-아미노에틸)아미노)에틸)아미노) 에탄올

2-((2-((2-아미노에틸)아미노)에틸)아미노) 에탄올
2-((2-((2-아미노에틸)아미노)에틸)아미노) 에탄올 구조식 이미지
카스 번호:
1965-29-3
한글명:
2-((2-((2-아미노에틸)아미노)에틸)아미노) 에탄올
동의어(한글):
2-((2-((2-아미노에틸)아미노)에틸)아미노)에탄올;2-((2-((2-아미노에틸)아미노)에틸)아미노)에탄올(2-((2-((2-AMINOETHYL)AMINO)E...
상품명:
2-(2-(2-aminoethylamino)ethylamino)ethanol
동의어(영문):
3,6,9-Triaza-1-nonanol;HYDROXYETHYLDIETHYLENETRIAMINE;N-(hydroxyethyl)diethylenetriamine;N-2-HYDROXYETHYL-DIETHYLENETRIAMINE;n-(2-hydroxyethyl)-diethylenetriamin;2-(2-(2-aminoethylamino)ethylamino)ethanol;Ethanol, 2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]-;N-(2-Hydroxyethyl)-N'-(2-aminoethyl)ethylenediamine;2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-N'-(2-hydroxyethyl)-1
CBNumber:
CB1940868
분자식:
C6H17N3O
포뮬러 무게:
147.22
MOL 파일:
1965-29-3.mol

2-((2-((2-아미노에틸)아미노)에틸)아미노) 에탄올 속성

끓는 점
290℃
밀도
1.005
굴절률
1.4974
인화점
129℃
EPA
Ethanol, 2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]- (1965-29-3)

안전

기존화학 물질 KE-25504

2-((2-((2-아미노에틸)아미노)에틸)아미노) 에탄올 C화학적 특성, 용도, 생산

2-((2-((2-아미노에틸)아미노)에틸)아미노) 에탄올 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-((2-((2-아미노에틸)아미노)에틸)아미노) 에탄올 공급 업체

글로벌( 9)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Chemwill Asia Co.,Ltd. 86-21-51086038
86-21-51861608 chemwill_asia@126.com;sales@chemwill.com;chemwill@hotmail.com;chemwill@gmail.com CHINA 23975 58
Hubei Hongjing Chemical Co., Ltd. 13669024603 027-82333386-
86-027-82333386 617019505@qq.com;624438240@qq.com China 298 58
Taian Jiayue Bio-chemical Co. LTD 15318151873
285424065@qq.com China 4540 58
Guangzhou Yunmen Biotechnology Co., Ltd 13902345267 0751-2819939-
0751-2819901 sales@yx-biotech.cn China 6219 58
Wuhan kamik Technology Co., Ltd 18062587608
201981259@qq.com China 4861 58
Hubei xingongli Chemical Co., Ltd 15172325309 027-59503710-
027-59503710 1018282255@qq.com;1018285511@qq.com China 9296 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved