ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

H-PHG-NH2 HCL

H-PHG-NH2 HCL 구조식 이미지
카스 번호:
6485-52-5
상품명:
H-PHG-NH2 HCL
동의어(영문):
H-PHG-NH2 HCL;H-L-PHG-NH2 HCL;L-Phenylglycinamide;(S)-PHENYLGLYCINAMIDE;PHENYLGLYCINE-NH2 HCL;(S)-Phenylglycine amide;(S)-Aminophenylacetamide;(S)-α-Aminobenzeneacetamide;L-Phenylglycinamide,99%e.e.;(S)-(+)-2-PHENYLGLYCINE AMIDE
CBNumber:
CB2116013
분자식:
C8H11ClN2O
포뮬러 무게:
150.18
MOL 파일:
6485-52-5.mol

H-PHG-NH2 HCL 속성

녹는점
131-132 °C
끓는 점
322.8±35.0 °C(Predicted)
밀도
1.178±0.06 g/cm3(Predicted)
저장 조건
Store at 0-5°C
산도 계수 (pKa)
15.61±0.50(Predicted)

안전

위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 43
안전지침서 36/37

H-PHG-NH2 HCL C화학적 특성, 용도, 생산

H-PHG-NH2 HCL 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


H-PHG-NH2 HCL 공급 업체

글로벌( 156)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86(0)13336195806 +86-571-85586718
+86-571-85864795 sales@capotchem.com China 19931 60
Anqing Chico Pharmaceutical Co., Ltd.
15380796838
chloewu@chicopharm.cn CHINA 341 58
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30032 58
Jinan Shengqi pharmaceutical Co,Ltd
86+18663751872
christine@shengqipharm.com CHINA 478 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 linda@hubeijusheng.com CHINA 28230 58
Accela ChemBio Inc.
(+1)-858-699-3322
(+1)-858-876-1948 info@accelachem.com United States 19969 58
Zhonglan Industry Co., Ltd.
(86) 531-82956570
(86) 531-82956571 sales@zhonglanindustry.com CHINA 4895 58
Xiamen AmoyChem Co., Ltd
+86 592-605 1114
sales@amoychem.com CHINA 6371 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 linda@hubeijusheng.com CHINA 23040 58
Shanghai Longyu Biotechnology Co., Ltd.
+8615821988213
info@longyupharma.com CHINA 894 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved