ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

H-PHG-NH2 HCL

H-PHG-NH2 HCL 구조식 이미지
카스 번호:
6485-52-5
상품명:
H-PHG-NH2 HCL
동의어(영문):
H-PHG-NH2 HCL;H-L-PHG-NH2 HCL;L-Phenylglycinamide;(S)-PHENYLGLYCINAMIDE;PHENYLGLYCINE-NH2 HCL;(S)-Phenylglycine amide;(S)-Aminophenylacetamide;L-Phenylglycinamide,99%e.e.;(S)-α-Aminobenzeneacetamide;(S)-(+)-2-PHENYLGLYCINE AMIDE
CBNumber:
CB2116013
분자식:
C8H11ClN2O
포뮬러 무게:
150.18
MOL 파일:
6485-52-5.mol

H-PHG-NH2 HCL 속성

저장 조건
Store at 0-5°C

안전

위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 43
안전지침서 36/37

H-PHG-NH2 HCL C화학적 특성, 용도, 생산

H-PHG-NH2 HCL 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


H-PHG-NH2 HCL 공급 업체

글로벌( 112)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19918 60
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30003 58
Jinan Shengqi pharmaceutical Co,Ltd
86+18663751872
christine@shengqipharm.com CHINA 556 58
Chemwill Asia Co.,Ltd.
86-21-51086038
86-21-51861608 chemwill_asia@126.com;sales@chemwill.com;chemwill@hotmail.com;chemwill@gmail.com CHINA 23980 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
Accela ChemBio Inc.
(+1)-858-699-3322
(+1)-858-876-1948 info@accelachem.com United States 12231 58
Xiamen AmoyChem Co., Ltd
+86 592-605 1114
sales@amoychem.com CHINA 6372 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Shanghai Longyu Biotechnology Co., Ltd.
+8615821988213
info@longyupharma.com CHINA 690 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved