ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2,2'-비스(트리플루오르메틸)벤지딘

2,2'-비스(트리플루오르메틸)벤지딘
2,2'-비스(트리플루오르메틸)벤지딘 구조식 이미지
카스 번호:
341-58-2
한글명:
2,2'-비스(트리플루오르메틸)벤지딘
동의어(한글):
2,2""-비스(트리플루오로메틸)벤지딘;2,2'-비스(트리플루오르메틸)벤지딘;2,2'-비스(트리플루오로메틸)벤지딘
상품명:
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
동의어(영문):
TFDB;ABL-21;22TFMB;2,2'-Bis(trifluorome;2,2'-DI(TRIFLUOROMETHYL)BENZIDINE;2,2'-BIS(TRIFLUOROMETHYL)BENZIDINE;2,2'-BIS-(TRIFLUORMETHYL) BENZIDINE;2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine97%;2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%;4,4'-DIAMINO-2,2'-BIS(TRIFLUOROMETHYL)BIPHENYL
CBNumber:
CB2120988
분자식:
C14H10F6N2
포뮬러 무게:
320.23
MOL 파일:
341-58-2.mol

2,2'-비스(트리플루오르메틸)벤지딘 속성

녹는점
183 °C
InChIKey
NVKGJHAQGWCWDI-UHFFFAOYSA-N
CAS 데이터베이스
341-58-2(CAS DataBase Reference)

안전

위험품 표기 T,Xi
위험 카페고리 넘버 22-45-50/53-36-25-36/37/38
안전지침서 22-36/37/39-45-26-37
유엔번호(UN No.) 2811
위험 참고 사항 Toxic
위험 등급 IRRITANT-HARMFUL
HS 번호 29215900

2,2'-비스(트리플루오르메틸)벤지딘 C화학적 특성, 용도, 생산

용도

2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine is used for producing a high strength flexible transparent polyimide material.

2,2'-비스(트리플루오르메틸)벤지딘 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2,2'-비스(트리플루오르메틸)벤지딘 공급 업체

글로벌( 194)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21696 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Shanghai Time Chemicals CO., Ltd.
+86-021-57951555
+86-021-57951555 jack.li@time-chemicals.com CHINA 1365 55
Mainchem Co., Ltd.
+86-0592-6210733
+86-0592-6210733 sales@mainchem.com CHINA 32447 55
Jiangsu Qingquan Chemical Co., Ltd.
+86-571-86589381/86589382/86589383
lyy@qqpharm.com sales1@qqpharm.com CHINA 146 55
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30001 58
Qingdao Hongjin Trading Co., Ltd.
0532-83657313
hjt@hong-jin.com CHINA 220 58
Chemwill Asia Co.,Ltd.
86-21-51086038
86-21-51861608 chemwill_asia@126.com;sales@chemwill.com;chemwill@hotmail.com;chemwill@gmail.com CHINA 23980 58
Jilin Province Yanshen Technology Co., Ltd.
17743007828,0431-81907467 ,QQ:2718268519
0431-88607838 Extension@chemextension.com CHINA 857 58
Accela ChemBio Inc.
(+1)-858-699-3322
(+1)-858-876-1948 info@accelachem.com United States 12231 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved