ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Acid Brown 14

Acid Brown 14 구조식 이미지
카스 번호:
5850-16-8
상품명:
Acid Brown 14
동의어(영문):
C.I.20195;Brown RD;echtbrown;ECHT BROWN N;ACID BROWN M;Acid Brown RX;Acid Brown 14;Acid Brown GR;Pacid Brown RD;Fenazo Brown N
CBNumber:
CB2336204
분자식:
C26H16N4Na2O8S2
포뮬러 무게:
622.54
MOL 파일:
5850-16-8.mol

Acid Brown 14 속성

안전

Acid Brown 14 C화학적 특성, 용도, 생산

Acid Brown 14 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Acid Brown 14 공급 업체

글로벌( 64)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21672 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Mainchem Co., Ltd.
+86-0592-6210733
+86-0592-6210733 sales@mainchem.com CHINA 32447 55
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30003 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
BOC Sciences
1-631-619-7922
1-631-614-7828 inquiry@bocsci.com United States 20115 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
TCI (Shanghai) Development Co., Ltd. 021-67121386 / 800-988-0390
021-67121385 Sales-CN@TCIchemicals.com China 24555 81
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved