ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-퓨란메탄올 호모중합체

2-퓨란메탄올 호모중합체
2-퓨란메탄올 호모중합체 구조식 이미지
카스 번호:
25212-86-6
한글명:
2-퓨란메탄올 호모중합체
동의어(한글):
2-퓨란메탄올호모중합체;2-퓨란메탄올호모중합체(2-FURANMETHANOLHOMOPOLYMER)
상품명:
FURFURYL ALCOHOL RESIN
동의어(영문):
EX 18663;Koroset L;Durez 16470;Varcum 8267;Furan resins;Hitafuran 302;FurCarb LP 270;FURAN NO-BAKE RESIN;furfurylalcoholresins;FURFURYL ALCOHOL RESIN
CBNumber:
CB2403894
분자식:
C5H6O2
포뮬러 무게:
98.09994
MOL 파일:
25212-86-6.mol

2-퓨란메탄올 호모중합체 속성

밀도
1.2-1.3
CAS 데이터베이스
25212-86-6

안전

2-퓨란메탄올 호모중합체 C화학적 특성, 용도, 생산

2-퓨란메탄올 호모중합체 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-퓨란메탄올 호모중합체 공급 업체

글로벌( 46)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21696 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40269 62
Jinan Haohua Industry Co., Ltd 0531-58773082 ;58773060
0531-58773099 sales@jnhaohua.com China 5585 58
(CSR Factory)China Skyrun Industrial CO.,ltd Please Email
manager@chinaskyrun.com sales@chinaskyrun.com China 12123 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd North:18871490274,QQ:1400878000 South:18871490354,QQ:1400868000
FAX:1400878000 sales@hubeijusheng.com China 9866 58
Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd. +86 (551) 65418695 65418696
+86 (551) 65418697 info@tnjchem.com China 1898 62
Hubei Yuancheng Saichuang Technology Co., Ltd. 18062666868/13048470578 QQ2355779403/2355880551
023-60363599,027-68886696 andy@ycgmp.com,2355880551@qq.com,2355779403@qq.com China 5054 58
Shenzhen Sendi Biological Technology Co., Ltd. WX:18124570582 TEL:0755-23574479 QQ: 2355327139
0755-23229476 QQ: 2355327139 siliao02@yccreate.com China 6130 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved