ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

N/A

N/A 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
N/A
동의어(영문):
sulfuric acid,technical
CBNumber:
CB2546199
분자식:
H2SO4
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

N/A 속성

안전


N/A 공급 업체

글로벌( 5)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Binzhou Runde Chemical Co., Ltd --
-- sales@bzrundechem.com China 77 50
Wujiang Bolin Industry Co.,Ltd. --
-- xwr2000@126.com China 44 51
Suzhou Fine Chemicals Co., Ltd. --
-- yxb@twolions.cn China 13 43
Jiangxi TianGuang Chemical Co. Ltd. --
-- yxb@tikon.com.cn China 10 51
Shaoxing Huawei Chemical Co.,Ltd --
-- sales@huaweichemical.com China 10 50

N/A 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved