ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-[(4-아미노-2-메틸-5-나이트로페닐)아미노]에탄올

2-[(4-아미노-2-메틸-5-나이트로페닐)아미노]에탄올
2-[(4-아미노-2-메틸-5-나이트로페닐)아미노]에탄올 구조식 이미지
카스 번호:
82576-75-8
한글명:
2-[(4-아미노-2-메틸-5-나이트로페닐)아미노]에탄올
동의어(한글):
2-[(4-아미노-2-메틸-5-나이트로페닐)아미노]에탄올;2-[(4-아미노-2-메틸-5-나이트로페닐)아미노]에탄올및그염류(예:에치씨자색1호)
상품명:
2-(4-Amino-2-methyl-5-nitrophenyl)amino]-ethanol
동의어(영문):
HC VIOLET NO. 1;2-(4-amino-2-methyl-5-nitrophenyl)amino]-ethanol;Ethanol,2-[(4-amino-2-methyl-5-nitrophenyl)amino]-;Ethanol,2-[(4-Amino-2-Methyl-5-Nitrophenol)Amino]-;2-[(4-AMINO-2-METHYL-5-NITRYLBENZYL)AMINO]ETHYLALCOHOL;2-[(4-Amino-2-Methyl-5-Nitro-Benzyl)Amino]Ethyl Alcohol
CBNumber:
CB3236181
분자식:
C11H15N3O
포뮬러 무게:
205.26
MOL 파일:
82576-75-8.mol

2-[(4-아미노-2-메틸-5-나이트로페닐)아미노]에탄올 속성

안전

2-[(4-아미노-2-메틸-5-나이트로페닐)아미노]에탄올 C화학적 특성, 용도, 생산

2-[(4-아미노-2-메틸-5-나이트로페닐)아미노]에탄올 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-[(4-아미노-2-메틸-5-나이트로페닐)아미노]에탄올 공급 업체

글로벌( 18)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Zhonglan Industry Co., Ltd.
(86) 531-82956570
(86) 531-82956571 sales@zhonglanindustry.com CHINA 172 58
BePharm Ltd 4001-647-117; 021-61629020
021-61629029 product@bidepharmatech.com China 24689 61
XiaoGan ShenYuan ChemPharm co,ltd Tell:86-712-2580635 Mobile:15527768850 . 15527768836
86-712-2580625 QQ:1791901229 1791901229@qq.com China 9078 52
China Langchem Inc. 0086-21-58956006,021-38701807;021-58950017
0086-21-58956100 sales@langchem.com China 7836 57
Guangdong wengjiang Chemical Reagent Co., Ltd. 0751-2886750/15914351330
0751-2886756 QQ:3001264886 sales@wengjiang.net China 14310 58
Wuhan FengyaoTonghui Chemical Products Co., Ltd. 027-87466205 15377573527
027-87466205 2678564200@qq.com China 9984 58
Guangdong wengjiang Chemical Reagent Co., Ltd. 13680067450/ QQ:3005811397
0751-2886756 QQ:3005811397 3005811397@qq.com China 10504 58
Carbosynth --
-- sales@carbosynth.com United Kingdom 6480 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved