ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

4,5-b]difuran-4-yl)-2-amino

4,5-b]difuran-4-yl)-2-amino 구조식 이미지
카스 번호:
502759-67-3
상품명:
4,5-b]difuran-4-yl)-2-amino
동의어(영문):
(1-(8-Bromobenzo[1,2-b;4,5-b]difuran-4-yl)-2-amino;4,5-b]difuran-4-yl)-2-aMinopropane
CBNumber:
CB32514072
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

4,5-b]difuran-4-yl)-2-amino 속성

안전

4,5-b]difuran-4-yl)-2-amino C화학적 특성, 용도, 생산

4,5-b]difuran-4-yl)-2-amino 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


4,5-b]difuran-4-yl)-2-amino 공급 업체

글로벌( 4)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21753 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Chizhou Kailong Import and Export Trade Co., Ltd. Please Email
- xg01_gj@163.com China 9562 50

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved