ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1-(BENZYLOXY)-3-CHLOROPROPANE

1-(BENZYLOXY)-3-CHLOROPROPANE 구조식 이미지
카스 번호:
26420-79-1
상품명:
1-(BENZYLOXY)-3-CHLOROPROPANE
동의어(영문):
Nsc6169;3-Chloro-1-benzyloxypropane;Benzyl 3-chloropropyl ether;1-Chloro-3-benzyloxypropane;Benzyl(3-chloropropyl) ether;1-(BENZYLOXY)-3-CHLOROPROPANE
CBNumber:
CB3682038
분자식:
C10H13ClO
포뮬러 무게:
184.66
MOL 파일:
26420-79-1.mol

1-(BENZYLOXY)-3-CHLOROPROPANE 속성

안전

1-(BENZYLOXY)-3-CHLOROPROPANE C화학적 특성, 용도, 생산

1-(BENZYLOXY)-3-CHLOROPROPANE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1-(BENZYLOXY)-3-CHLOROPROPANE 공급 업체

글로벌( 13)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 0 58
Zhengzhou Guancheng Laboratory equipment Sales QQ:2723695949;2159423853
2723695949@qq.com China 4996 50
Shanghai Boyners Pharm-Tech Co., Ltd. +86 (21) 5458-1719
021-31329586 MSN: xurui.li@hotmail.com mkt@boynerspharm.com China 1725 55
Shijiazhuang Sdyano Fine Chemical Co., Ltd. 0311-89250318
4000311741 master@sjzsdyn.com China 7918 58
Guangdong wengjiang Chemical Reagent Co., Ltd. 13927870750 0751-2886750
0751-2886756 QQ:3001264886 3001264886@qq.com China 14310 58
Guangdong wengjiang Chemical Reagent Co., Ltd. 13927878237/13927877337/13927871771/13927833559
0751-2828606 QQ:3007432265 3007432265@qq.com China 10504 58
Shanghai Yuhong Chemical Technology Co., Ltd. 13916945015/QQ:2966300399
QQ:2966300399 13916945015@139.com China 60 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved