ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2,4-DIAMINO-6-MERCAPTOPYRIMIDINE HEMISULFATE

2,4-DIAMINO-6-MERCAPTOPYRIMIDINE HEMISULFATE 구조식 이미지
카스 번호:
81012-96-6
상품명:
2,4-DIAMINO-6-MERCAPTOPYRIMIDINE HEMISULFATE
동의어(영문):
2,6-DIAMINO-4-PYRIMIDINETHIOL, HEMISULFATE;2,4-DIAMINO-6-MERCAPTOPYRIMIDINE HEMISULFATE;4-thioxo-1H-pyrimidine-2,6-diammonium sulphate;2,4-Diamino-6-mercaptopyrimidine hemisulfate, tech.;2,4-Diamino-6-mercaptopyrimidine hemisulfate, 85%,tech;2,4-Diamino-6-mercaptopyrimidine hemisulfate salt ;2,4-DIAMINO-6-MERCAPTOPYRIMIDINE HEMISULFATE ISO 9001:2015 REACH;2,4-Diamino-6-mercaptopyrimidine hemisulfate2,6-Diamino-4-pyrimidinethiol,hemisulfate
CBNumber:
CB3739309
분자식:
C4H8N4O4S2
포뮬러 무게:
240.25
MOL 파일:
81012-96-6.mol

2,4-DIAMINO-6-MERCAPTOPYRIMIDINE HEMISULFATE 속성

녹는점
300 °C

안전

위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36/37/38
안전지침서 24/25-36-26

2,4-DIAMINO-6-MERCAPTOPYRIMIDINE HEMISULFATE C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

yellow powder

2,4-DIAMINO-6-MERCAPTOPYRIMIDINE HEMISULFATE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2,4-DIAMINO-6-MERCAPTOPYRIMIDINE HEMISULFATE 공급 업체

글로벌( 24)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 linda@hubeijusheng.com CHINA 28229 58
Shaanxi Dideu Medichem Co. Ltd
18192627656
+86-29-88380327 1012@dideu.com CHINA 3949 58
Dideu Industries Group Limited
029-88380327
Service@dideu.com CHINA 29986 58
Shanghai Nuohey Chemical Co., Ltd. 13761626812 021-52212593
+86 (21) 51062076 sales@nuohey.com;sales@nuohey.com China 10715 60
Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd. 0571-87396432-
0571-87396431 sales@jhechem.com; China 13965 53
Zhengzhou Alpha Chemical Co. LTD 13383863444 0371-53732842-
QQ:3002612166 3002612166@qq.com China 9203 58
Ningbo jinuo chemical co., LTD 057487319282 0574-87314919-
info@nbinno.com China 6322 58
Hubei Qifei Pharmaceutical Chemical Co., Ltd 18071128681 027-59322506-
027-59322506 1438082200@qq.com;1438480055@qq.com China 9587 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved