ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

C.I. 색소 적색 49:2

C.I. 색소 적색 49:2
C.I. 색소 적색 49:2 구조식 이미지
카스 번호:
1103-39-5
한글명:
C.I. 색소 적색 49:2
동의어(한글):
C.I.색소적색49:2;C.I.색소적색49:2;적색206호
상품명:
Pigment Red 49:2
동의어(영문):
LITHOLREDCA;D&CREDNO.11;3114 Red RB;C.I. 15630:2;Calcium Lithol;Lithol Dark Red;pigment red 49:2;PR 49:2 CA LITHOL DRY;Pigment Lithol Dark Red;lithol red calcium toner
CBNumber:
CB3855548
분자식:
C40H26CaN4O8S2
포뮬러 무게:
794.86444
MOL 파일:
1103-39-5.mol

C.I. 색소 적색 49:2 속성

안전

유해 물질 데이터 1103-39-5(Hazardous Substances Data)

C.I. 색소 적색 49:2 MSDS


Pigment Red 49:2

C.I. 색소 적색 49:2 C화학적 특성, 용도, 생산

C.I. 색소 적색 49:2 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


C.I. 색소 적색 49:2 공급 업체

글로벌( 52)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58
Winchem industrial co limited
0086-574-83851061
0086-574-87083209 info@win-chemical.com CHINA 300 58
Winchem Industrial Co. Ltd 86-574-83851061 86-574-87083208
86-574-87083209 info@win-chemical.com China 500 55
Shanghai JONLN Reagent Co., Ltd. 400-0066-400
021-55660885 shjlsw@163.com China 10052 55
Chemwill Asia Co.,Ltd. 86-21-51086038 PLS contact Ms Yunyuan Lee, Sales manager
86-21-51861608 sales@chemwill.com;chemwill@hotmail.com China 2940 58
Hunan HuaTeng Pharmaceutical Co., Ltd., 400-859-2883
0731-82251112-818 viola@huatengsci.com sales_ec@huatengsci.com China 6504 58
Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd.
0571-87396431 sales@jhechem.com; China 13904 53
Alfa Chemistry 1-201-478-8534
1-516-927-0118 inquiry@alfa-chemistry.com United States 9936 60

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved