ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

만삼추출물

만삼추출물
만삼추출물 구조식 이미지
카스 번호:
141726-23-0
한글명:
만삼추출물
동의어(한글):
만삼추출물
상품명:
Codonopsis pilosula powder
동의어(영문):
Tanshenoside;Dangshen extract;Codonopsis Root Extract;Pilose Asiabell Root P.E.;Codonopsis pilosula powder;Codonopsis Pilosula Extract;Pilose Asiabell Root P.E. USP/EP/BP;1(2H)-Anthracenone, 10-ethyl-3,4,4a,10-tetrahydro-9-hydroxy-, cis- (9CI)
CBNumber:
CB3952263
분자식:
C16H18O2
포뮬러 무게:
242.31
MOL 파일:
141726-23-0.mol

만삼추출물 속성

안전

만삼추출물 C화학적 특성, 용도, 생산

만삼추출물 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


만삼추출물 공급 업체

글로벌( 36)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hangzhou FandaChem Co.,Ltd.
008615858145714
+86-571-56059825 fandachem@gmail.com CHINA 9107 55
career henan chemical co
15093356674 0371-55982848
0086-371-86658258 factory@coreychem.com CHINA 29864 58
Hubei Ipure Biology Co., Ltd
+8618062405514
18062427325 ada@ipurechemical.com;ada@ipurechemical.com China 10352 58
HONG KONG IPURE BIOLOGY CO.,LIMITED
18062405514 86 18062405514
ada@ipurechemical.com CHINA 3475 58
Dideu Industries Group Limited
029-88380327
Service@dideu.com CHINA 30014 58
Shenzhen Sendi Biotechnology Co.Ltd. 0755-23311925 18102838259
0755-23311925 Abel@chembj.com CHINA 3194 55
Hubei YuanCheng Pharmaceutical Co., Ltd. 18062666904
QQ:2355880546 wyy01@ycphar.com China 670 65
Shanghai Synchem Pharma Co., ltd 18016477331 021-61984905-1
synchempharma@aliyun.com China 6138 55
Shenzhen Simeiquan Biotechnology Co. Ltd 18126413629 0755-23311925 QQ2355327053
0755-23311925 abel@ycgmp.com China 5120 58
Shenzhen Sendi Biological Technology Co., Ltd. WX:18124570582 TEL:0755-23574479 QQ: 2355327139
0755-23229476 QQ: 2355327139 siliao02@yccreate.com China 6128 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved