ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Polysuccinimide

Polysuccinimide 구조식 이미지
카스 번호:
25950-42-9
상품명:
Polysuccinimide
동의어(영문):
Polysuccinimide
CBNumber:
CB41170614
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

Polysuccinimide 속성

안전

Polysuccinimide C화학적 특성, 용도, 생산

Polysuccinimide 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Polysuccinimide 공급 업체

글로벌( 20)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Shenzhen Sendi Biotechnology Co.Ltd.
0755-23311925 18102838259
0755-23311925 Abel@chembj.com CHINA 3194 55
WUHAN YUANCHENG GONGCHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD 18121080540
hyt@ycphar.com China 2326 55
Shenzhen Simeiquan Biotechnology Co. Ltd 18126413629 0755-23311925 QQ2355327053
0755-23311925 abel@ycgmp.com China 5122 58
Shenzhen Sendi Biological Technology Co., Ltd. WX:18124570582 TEL:0755-23574479 QQ: 2355327139
0755-23229476 QQ: 2355327139 siliao02@yccreate.com China 6130 58
Jiangxi Guifeng Technology Co., Ltd. 0791-86565026 15797847505
0791-86565026 gfkjjx@qq.com China 2029 55
Wuhai Shuou Technology Co., Ltd. 18872220797 / QQ:2355327072
18872220797 liul@yuanchengtech.com China 6144 55
Taian Jiaye Biotechnology Co.Ltd 15318151873/QQ:285424065
taiankkkk@163.com China 10133 55
NANJING BANGNUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD 17327093119 / 17368684647
QQ:2355880533 njbnbio@ycgmp.com China 4721 55
Shanghai Darui Fine Chemicals Co., Ltd. 13816046603
021-33923209 3368239663@qq.com China 4270 58
Wuhan Netcom Electronic Commerce Limited 18064670521
0757-88210752 2355935187@ycphar.com China 4900 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved