ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

(Ser(Ac)4,D-Ser(tBu)6,Azagly10)-LHRH

(Ser(Ac)4,D-Ser(tBu)6,Azagly10)-LHRH 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
(Ser(Ac)4,D-Ser(tBu)6,Azagly10)-LHRH
동의어(영문):
(Ser(Ac)4)-Goserelin;(Ser(Ac)4,D-Ser(tBu)6,Azagly10)-LHRH;Pyr-His-Trp-Ser(Ac)-Tyr-D-Ser(tBu)-Leu-Arg-Pro-Azagly-NH2
CBNumber:
CB42476173
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

(Ser(Ac)4,D-Ser(tBu)6,Azagly10)-LHRH 속성

안전

(Ser(Ac)4,D-Ser(tBu)6,Azagly10)-LHRH C화학적 특성, 용도, 생산

(Ser(Ac)4,D-Ser(tBu)6,Azagly10)-LHRH 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


(Ser(Ac)4,D-Ser(tBu)6,Azagly10)-LHRH 공급 업체

글로벌( 5)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
GL Biochem (Shanghai) Ltd 86-21-61263452 (tel), 86-13641803416(mobile)
86-21-61263399 ymbetter@glbiochem.com China 9721 64
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
Chemsky (shanghai) International Co.,Ltd 021-50135380
shchemsky@sina.com China 15426 60
Nanjing Peptide Biotech Ltd. 18751911884
025-58361107-806 liugang@njpeptide.com China 9953 55
Nanjing Meihao Pharmaceutical Technology Co., Ltd. meitaochem@126.com
meitaochem@126.com China 19112 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved