ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-TERT-BUTOXYTETRAHYDROFURAN

2-TERT-BUTOXYTETRAHYDROFURAN 구조식 이미지
카스 번호:
1927-59-9
상품명:
2-TERT-BUTOXYTETRAHYDROFURAN
동의어(영문):
2-BUTOXYTETRAHYDROFURAN;2-TERT-BUTOXYTETRAHYDROFURAN;2-Tert-butoxytetrahydrofurane;2-TERT-BUTOXYTETRAHYDROFURAN 98+%;2-(1,1-Dimethylethoxy)tetrahydrofuran;Furan, 2-(1,1-dimethylethoxy)tetrahydro-
CBNumber:
CB5182936
분자식:
C8H16O2
포뮬러 무게:
144.21
MOL 파일:
1927-59-9.mol

2-TERT-BUTOXYTETRAHYDROFURAN 속성

끓는 점
120-125 °C
밀도
0.91
굴절률
1.423-1.425
인화점
49 °C

안전

위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36/37/38-10
안전지침서 37/39-26-16

2-TERT-BUTOXYTETRAHYDROFURAN C화학적 특성, 용도, 생산

2-TERT-BUTOXYTETRAHYDROFURAN 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-TERT-BUTOXYTETRAHYDROFURAN 공급 업체

글로벌( 8)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Shishun Biotechnology Co. Ltd 15107168801 027-59223025-
027-59223025 1718480011@qq.com;1918480055@qq.com China 9115 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved