ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-Propenoic acid,2-Methyl-,1,1-diMethylbuthyl ester

2-Propenoic acid,2-Methyl-,1,1-diMethylbuthyl ester 구조식 이미지
카스 번호:
100472-88-6
상품명:
2-Propenoic acid,2-Methyl-,1,1-diMethylbuthyl ester
동의어(영문):
2-Methyl-2-propenoic acid 1,1-diMethylbutyl ester;2-Aopenoic acid,2-methyl-,1,1-dimethylbuthyl ester;2-Propenoic acid,2-Methyl-,1,1-diMethylbuthyl ester
CBNumber:
CB52656965
분자식:
C10H18O2
포뮬러 무게:
170.24872
MOL 파일:
100472-88-6.mol

2-Propenoic acid,2-Methyl-,1,1-diMethylbuthyl ester 속성

끓는 점
201.5±9.0℃ (760 Torr)
밀도
0.886±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr)
인화점
66.0±7.0℃

안전

2-Propenoic acid,2-Methyl-,1,1-diMethylbuthyl ester C화학적 특성, 용도, 생산

2-Propenoic acid,2-Methyl-,1,1-diMethylbuthyl ester 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-Propenoic acid,2-Methyl-,1,1-diMethylbuthyl ester 공급 업체

글로벌( 3)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Qingdao Hongjin Trading Co., Ltd.
0532-83657313
hjt@hong-jin.com CHINA 220 58
Shanghai Yolne Chemical Co., Ltd. 021-61525205,62960152 QQ:1242926278,3060526242
021-52212593 sales@yolne.com China 9920 55
Valiant Co., Ltd. 0535-6101831
0535-6386989 liutao@valiant-cn.com China 142 60

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved