ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT

(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT 구조식 이미지
카스 번호:
305808-23-5
상품명:
(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT
동의어(영문):
(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT USP/EP/BP;(+)-Pantothenic acid hydrate calcium salt
CBNumber:
CB5499036
분자식:
[HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2]2CaxH2O
포뮬러 무게:
476.53
MOL 파일:
305808-23-5.mol

(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT 속성

안전

(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT C화학적 특성, 용도, 생산

(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT 공급 업체

글로벌( 9)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Dideu Industries Group Limited
029-88380327
Service@dideu.com CHINA 30014 58
BEST-REAGENT 18981987031 400-1166-196
cdhxsj@163.com;1955352637@qq.com;cdhxsj@163.com China 11718 57
Wuhan lanabai Pharmaceutical Chemical Co., Ltd 027-81819291-
QQ-2355680 2355680@qq.com China 7573 58
Qingdao Tenglong microwave technology co., LTD. 18561885118 0532-83818797-
tao_zhu@tlwb.com.cn China 3951 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved