ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

COLUMBIANETIN ACETATE

COLUMBIANETIN ACETATE 구조식 이미지
카스 번호:
23180-65-6
상품명:
COLUMBIANETIN ACETATE
동의어(영문):
COLUMBIANETIN ACETATE;O-ACETYLCOLUMBIANETIN;ACETYLCOLUMBIANETIN, O-;O-Acetylcolumbianetin~Dihydrooroselol acetate
CBNumber:
CB6136532
분자식:
C16H16O5
포뮬러 무게:
288.3
MOL 파일:
23180-65-6.mol

COLUMBIANETIN ACETATE 속성

안전

COLUMBIANETIN ACETATE C화학적 특성, 용도, 생산

COLUMBIANETIN ACETATE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


COLUMBIANETIN ACETATE 공급 업체

글로벌( 41)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Shanghai Zheyan Biotech Co., Ltd.
18017610038
zheyansh@163.com CHINA 3623 58
Chengdu Greenpure Biopharma CO.,Ltd
18283602253
jancyzheng@gcgreenpure.com CHINA 1257 58
Chengdu GLP Biotech Co., Ltd
13350802083
scglp@glp-china.com CHINA 1007 58
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd.
18080483897
maggie@biopurify.com CHINA 2258 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
Shaanxi Pioneer Biotech Co., Ltd .
86-13259417953(Whatsapp)
029-84385017 sales@pioneerbiotech.com CHINA 3030 58
ShangHai YuanYe Biotechnology Co., Ltd. 021-61312847 qq:2797782341
021-55068248 2797782341@qq.com China 4975 60
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd. 86-28-82633397
+86-28-82633165 sales@biopurify.com China 1992 60
Shanghai Zhanshu Chemical Technology Co., Ltd +86-21-58589556,13761042905
+86-21-58589557 sales@zsuchem.com China 405 55
ChemStrong Scientific Co.,Ltd 0755 66853366
0755 28363542 sales@chem-strong.com; China 15615 56

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved