ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

4-(2,2':6',2''-TERPYRIDIN-4'-YL)BENZALDEHYDE

4-(2,2':6',2''-TERPYRIDIN-4'-YL)BENZALDEHYDE 구조식 이미지
카스 번호:
138253-30-2
상품명:
4-(2,2':6',2''-TERPYRIDIN-4'-YL)BENZALDEHYDE
동의어(영문):
4-(2,2':6',2''-TERPYRIDIN-4'-YL)BENZALDEHYDE;4'-(4-formylphenyl)-[2,2':6',2'']-terpyridine;4-(2,2':6',2''-terpyridine-4'-yl)benzaldehyde;4-(2,6-di(pyridin-2-yl)pyridin-4-yl)benzaldehyde;4-(2, 2':6', 2"-Terpyridin-4'-yl)benzaldehyde 97%
CBNumber:
CB6229276
분자식:
C22H15N3O
포뮬러 무게:
337.37
MOL 파일:
138253-30-2.mol

4-(2,2':6',2''-TERPYRIDIN-4'-YL)BENZALDEHYDE 속성

안전

4-(2,2':6',2''-TERPYRIDIN-4'-YL)BENZALDEHYDE C화학적 특성, 용도, 생산

4-(2,2':6',2''-TERPYRIDIN-4'-YL)BENZALDEHYDE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


4-(2,2':6',2''-TERPYRIDIN-4'-YL)BENZALDEHYDE 공급 업체

글로벌( 33)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19918 60
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63729 58
Henan Lien Chemical Products Co., Ltd. 03716091-9097 13383857418
03716091-9097 1520689222@qq.com China 4940 58
BeiJing Hwrk Chemicals Limted 4006990298;010-57411839;0757-86311057;021-51691807
010-87653215;0757-86311057;021-55236763 sales@hwrkchemical.com China 14684 55
Spectrum Chemical Manufacturing Corp. 021-67601398,18616765336,QQ:3003443155
021-57711696 mkt@spectrumchina.net China 9689 60
Kohn & Shawn Pharmatech Co.,Ltd +86-931-4548596/4190454 +86-13893344397
+86-931-8506154 sales@kyxpharma.com; kyxpharma@gmail.com China 476 55
Zhengzhou Alfachem Co., Ltd. 0371- 53315787;13333829863;QQ3002622087
0371-86239377 2853979812@qq.com China 994 55
Shanghai ChuangYan Chemical Technology Co., Ltd. 546919421@qq.com
qq:546919421 546919421@qq.com China 2184 55
Shanghai Uchem Inc. +86 (21) 56338808/18930848214 QQ:2853700186
+86(21)56338808 sales@myuchem.com China 1918 55
Zhengzhou ALFA Chemical Co., Ltd. 0371-53765687 18937137882 QQ:2853979813
0371-63486673 sales4@alfachem.cn China 4010 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved