ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-CHLORO-3-OXO-N-PHENYLBUTANAMIDE

2-CHLORO-3-OXO-N-PHENYLBUTANAMIDE 구조식 이미지
카스 번호:
31844-92-5
상품명:
2-CHLORO-3-OXO-N-PHENYLBUTANAMIDE
동의어(영문):
N-Acetoacetyl-2-chloroanil;Acetoacetyl-o-chloroanilide;Acetoacetanilide, o-chloro-;Acetoacetanilide, 2'-chloro-;Acetoacet-o-chloroacetanilide;N-Phenyl-2-chloro-3-oxobutyramide;N-Phenyl-2-chloro-3-oxobutanamide;2-CHLORO-3-OXO-N-PHENYLBUTANAMIDE;2-chloro-3-oxo-n-phenyl-butanamid;butanamide, N-(2-chlorophenyl)-3-oxo-
CBNumber:
CB6320005
분자식:
C10H10ClNO2
포뮬러 무게:
211.64
MOL 파일:
31844-92-5.mol

2-CHLORO-3-OXO-N-PHENYLBUTANAMIDE 속성

녹는점
141-142°C

안전

위험 등급 IRRITANT

2-CHLORO-3-OXO-N-PHENYLBUTANAMIDE C화학적 특성, 용도, 생산

2-CHLORO-3-OXO-N-PHENYLBUTANAMIDE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-CHLORO-3-OXO-N-PHENYLBUTANAMIDE 공급 업체

글로벌( 13)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-188-71490254
peter@hubeijusheng.com CHINA 20094 58
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
+86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40277 62
Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd 86-027-67849912
86-027-87531808 sales@chemwish.com China 35911 56
Zhengzhou Guancheng Laboratory equipment Sales QQ:2723695949;2159423853
2723695949@qq.com China 4987 50
Shenzhen Xinyaoxiong Industrial Co. Ltd. 0755-33204565 Sales QQ:2280077800(WeChat)
Advantage suppliers add cooperation QQ:577116998 szxys126@126.com China 54478 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved