ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

oligosaccharins

oligosaccharins 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
oligosaccharins
동의어(영문):
oligosaccharins
CBNumber:
CB71138008
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

oligosaccharins 속성

안전

oligosaccharins C화학적 특성, 용도, 생산

oligosaccharins 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


oligosaccharins 공급 업체

글로벌( 9)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Yuancheng Saichuang Technology Co., Ltd. 18062666868/13048470578 QQ2355779403/2355880551
023-60363599,027-68886696 andy@ycgmp.com,2355880551@qq.com,2355779403@qq.com China 5054 58
Wuhai Shuou Technology Co., Ltd. 18872220797 / QQ:2355327072
18872220797 liul@yuanchengtech.com China 6144 55
NANJING BANGNUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD 17327093119 / 17368684647
QQ:2355880533 njbnbio@ycgmp.com China 4721 55
Xi'an boliante Chemical Co., Ltd. 17719597442
- 3570451756@qq.com China 2944 58
Hubei ZhengXingyuan Chemical Co., Ltd. 027-87879183/18707110115;027-87879181/18271418954;
027-87879183 2905723734@qq.com China 294 58
Shaanxi Pioneer Biotech Co., Ltd. 029-8438-5017 18892083351
029-8438-5017 sales3@pioneerbiotech.com China 2845 55
Foshan DaoQi Biological Co., Ltd. 15372409258
0571-87068629 wcq@chembj.com China 2894 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved