ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1,3-Bis(2,6-di(pentan-3-yl)phenyl)-1H-iMidazol-3-iuM chloride

1,3-Bis(2,6-di(pentan-3-yl)phenyl)-1H-iMidazol-3-iuM chloride 구조식 이미지
카스 번호:
1157867-61-2
상품명:
1,3-Bis(2,6-di(pentan-3-yl)phenyl)-1H-iMidazol-3-iuM chloride
동의어(영문):
CAS:1157867-61-2;1,3-Bis(2,6-di(pentan-3-yl)phenyl)-1H-iMidazol-3-iuM chloride
CBNumber:
CB72729546
분자식:
C35H53ClN2
포뮬러 무게:
537.26172
MOL 파일:
1157867-61-2.mol

1,3-Bis(2,6-di(pentan-3-yl)phenyl)-1H-iMidazol-3-iuM chloride 속성

안전

1,3-Bis(2,6-di(pentan-3-yl)phenyl)-1H-iMidazol-3-iuM chloride C화학적 특성, 용도, 생산

1,3-Bis(2,6-di(pentan-3-yl)phenyl)-1H-iMidazol-3-iuM chloride 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1,3-Bis(2,6-di(pentan-3-yl)phenyl)-1H-iMidazol-3-iuM chloride 공급 업체

글로벌( 8)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Shanghai Boyners Pharm-Tech Co., Ltd. +86 (21) 5458-1719
021-31329586 MSN: xurui.li@hotmail.com mkt@boynerspharm.com China 1724 55
BePharm Ltd 4001-647-117; 021-61629020
021-61629029 product@bidepharmatech.com China 24689 61
Chengdu AstaTech Trading Co., Ltd./AstaTech (Chengdu) Pharma. Co., Ltd. +86-28-85122536 85324413
+86-28-85326443 market@astatech.cn China 8044 55
Chengdu Xilingyuan Pharmaceutical Co., Ltd. 15308073036
jien@xilinglab.com China 41 55
Aikon International Limited qq:2885670560;13813800073
(6)02557626880 cfding@aikonchem.com China 13935 58
Jinan Blum Biotechnology Co., Ltd. 1513643261@qq.com
1513643261@qq.com China 17170 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved