ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

H-D-PHG-OTBU HCL

H-D-PHG-OTBU HCL 구조식 이미지
카스 번호:
65715-93-7
상품명:
H-D-PHG-OTBU HCL
동의어(영문):
H-D-Phg-OtBu;H-D-PHG-OTBU HCL;D-PHENYLGLYCINE-OTBU HCL;tert-Butyl (2R)-amino(phenyl)acetate;(R)-tert-Butyl 2-aMino-2-phenylacetate;D-Phenylglycine t-butyl ester hydrochlorid;D-PHENYLGLYCINE T-BUTYL ESTER HYDROCHLORIDE;D-Phenylglycine tert-butyl ester hydrochloride;D-Phenylglycinetert-butyl ester hydrochloride99% (H;D-Phenylglycinetert-butyl ester hydrochloride≥ 99% (HPLC)
CBNumber:
CB7458475
분자식:
C12H18ClNO2
포뮬러 무게:
243.73
MOL 파일:
65715-93-7.mol

H-D-PHG-OTBU HCL 속성

저장 조건
-15°C

안전

H-D-PHG-OTBU HCL C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

White powder

H-D-PHG-OTBU HCL 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


H-D-PHG-OTBU HCL 공급 업체

글로벌( 36)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+86 21 5161 9050/ 5187 7795
+86 21 5161 9052/ 5187 7796 ivan@atkchemical.com CHINA 24191 60
GenicBio Limited
+86-21-37621270
+86-21-67621877 service@genicbio.com CHINA 991 58
Jia Xing Isenchem Co.,Ltd 0573-85280080,18627885956
0573-85285100 isenchem@163.com,QQ:2446116053 China 9717 66
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
Chemsky (shanghai) International Co.,Ltd 021-50135380
shchemsky@sina.com China 15426 60
ZhengZhou HuaWen Chemical Co.Ltd 0370-2070108;0370-2059268;0370-2267897;0370-2785118,18137146004,19913227059,18338758121
0370-2267897 huawenchem@163.com China 3000 55
9ding chemical ( Shanghai) Limited 4009209199
86-021-52271987 sales@9dingchem.com China 18228 56
Bide Pharmatech Ltd. +86-21-61629020
+86-21-61629029 product@bidepharmatech.com China 40176 60
Wuxi Zhongkun Biochemical Technology Co., Ltd. 051085629785,051085625359,QQ974229108,QQ1373125882
051085625359 sales@reading-chemicals.com China 19214 58
Sichuan Ampebiochem Co., Ltd. 028-65294243/65294343 18682730901,qq1056430223
028-85275169 sales@ampebiochem.com China 964 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved