ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Chlorobromoisocyanurate

Chlorobromoisocyanurate 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
Chlorobromoisocyanurate
동의어(영문):
Chlorobromoisocyanurate
CBNumber:
CB82083076
분자식:
C3HO3N3ClBr
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

Chlorobromoisocyanurate 속성

안전

Chlorobromoisocyanurate C화학적 특성, 용도, 생산

Chlorobromoisocyanurate 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Chlorobromoisocyanurate 공급 업체

글로벌( 12)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Yuancheng Saichuang Technology Co., Ltd. 18062666868/13048470578 QQ2355779403/2355880551
023-60363599,027-68886696 andy@ycgmp.com,2355880551@qq.com,2355779403@qq.com China 5054 58
Wuhai Shuou Technology Co., Ltd. 18872220797 / QQ:2355327072
18872220797 liul@yuanchengtech.com China 6144 55
Taian Jiaye Biotechnology Co.Ltd 17753805872/QQ:2885317862
jiaye@chembj.com China 10133 55
NANJING BANGNUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD 17327093119 / 17368684647
QQ:2355880533 njbnbio@ycgmp.com China 4721 55
Wuhan FengyaoTonghui Chemical Products Co., Ltd. 027-87466205 15377573527
027-87466205 2678564200@qq.com China 19025 58
Foshan DaoQi Biological Co., Ltd. 15372409258
0571-87068629 wcq@chembj.com China 2894 58
Hefei Yaogu Biological Technology Co., Ltd. 0086-0551-62993905
0086-0551-62993905 info@hxygmall.com China 3384 58
Hubei Geoude Technology Co., Ltd. 18627140168
- good_chemical@126.com China 3843 58
Hubei Xingyinhe Chemical Co., Ltd. 18702762747
1723882134@qq.com CHINA 642 58
uhan Jiye Chemical Co., Ltd. 13545234822
3118302547@qq.com CHINA 666 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved