ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Cupric sulfate monohyd랫드 e

Cupric sulfate monohyd랫드 e
Cupric sulfate monohyd랫드 e 구조식 이미지
카스 번호:
10257-54-2
한글명:
Cupric sulfate monohyd랫드 e
동의어(한글):
Cupricsulfatemonohyd랫드e;황산제II구리,일수화물;황산제II구리,일수화물(CUPRICSULFATE,MONOHYDRATE)
상품명:
Copper sulfate monohydrate
동의어(영문):
Copper sulfate hydrate;Copper sulfate (5 water);Copper sulfate monohydrate;Copper(II) sulfate 1-hydrate;COPPER(II) SULFATE HYDRATE 98;Copper sulfate Monohydrate,95.00%;CUPRICSULFATE,MONOHYDRATE,PURIFIED;Copper sulfate monohydrate USP/EP/BP;Copper sulfate monohydrate Manufacturer
CBNumber:
CB8503486
분자식:
CuH2O5S
포뮬러 무게:
177.62
MOL 파일:
10257-54-2.mol

Cupric sulfate monohyd랫드 e 속성

안전

위험품 표기 Xn;N,N,Xn
위험 카페고리 넘버 22-36/38-50/53
안전지침서 22-60-61
유엔번호(UN No.) UN 3077

Cupric sulfate monohyd랫드 e C화학적 특성, 용도, 생산

Cupric sulfate monohyd랫드 e 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Cupric sulfate monohyd랫드 e 공급 업체

글로벌( 129)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-66670886
info@dakenchem.com China 20911 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 22607 55
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 linda@hubeijusheng.com CHINA 28229 58
Xiamen AmoyChem Co., Ltd
+86 592-605 1114
sales@amoychem.com CHINA 6369 58
career henan chemical co
13203830695 0086-371-86658258
0086-371-86658258 factory@coreychem.com CHINA 29864 58
Shaanxi Dideu Medichem Co. Ltd
13772537765
029-88380327 1010@dideu.com CHINA 3993 58
Hubei Ipure Biology Co., Ltd
+8618062405514
18062427325 ada@ipurechemical.com;ada@ipurechemical.com China 10352 58
Dideu Industries Group Limited
029-88380327
Service@dideu.com CHINA 30013 58
Dayang Chem (Hangzhou) Co.,Ltd.
17705817739 +86-571-88938639
+86-571-88938652,+86-571- 88492614 info@dycnchem.com CHINA 52932 58
Mainchem Co., Ltd. +86-0592-6210733
+86-0592-6210733 sale@mainchem.com CHINA 32439 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved