ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-NP-AHD

2-NP-AHD 구조식 이미지
카스 번호:
623145-57-3
상품명:
2-NP-AHD
동의어(영문):
NP-AHD;NP-AHD2-;1-[[(2-Nitrophenyl)Methylene]aMino]-;1-(2-nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidinedione;1-[[(2-Nitrophenyl)methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione;1-[(2-Nitrobenzylidene)-amino]- imidazolidin-2,4-dione-13C,15N3
CBNumber:
CB9505937
분자식:
C10H8N4O4
포뮬러 무게:
248.19
MOL 파일:
623145-57-3.mol

2-NP-AHD 속성

물리적 상태
neat

안전

WGK 독일 3

2-NP-AHD C화학적 특성, 용도, 생산

용도

A derivative of the metabolite of nitrofuran antibiotics, 1-aminohydantoin (AH

2-NP-AHD 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-NP-AHD 공급 업체

글로벌( 15)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Chemsky (shanghai) International Co.,Ltd 021-50135380
shchemsky@sina.com China 15426 60
Shanghai JONLN Reagent Co., Ltd. 400-0066-400;021-60496031
021-55660885 shjlsw@163.com China 10092 55
Shanghai Kewel Chemical Co., Ltd. +86 (21) 6460-9169
+86 (21) 6460-9160 kewelchemexp@yahoo.com China 9834 50
Alta Scientific Co., Ltd. (0086) 22-6537-8550; 185-2256-9193; 185-2256-9194
(0086) 22-2532-9655 contact@altascientific.com China 8312 55
Codow Chemical Co.,Ltd. +86-20-38056109
+86-20-62619665 sales@howeipharm.com China 18335 55
Shanghai Jizhi Biochemical Technology Co. Ltd. 400-900-4166
3007522970@qq.com China 52522 58
Shenzhen Xinyaoxiong Industrial Co. Ltd. 0755-33204565 Sales QQ:2280077800(WeChat)
Advantage suppliers add cooperation QQ:577116998 szxys126@126.com China 54472 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved