5,6,7-TRINITRO-2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXINE 基本信息 更多信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:5,6,7-TRINITRO-2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXINE
英文同义词:5,6,7-TRINITRO-2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXINE
CAS号:
分子式:C8H5N3O8
分子量:271.14
EINECS号:
Mol文件:Mol File
5,6,7-TRINITRO-2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXINE
5,6,7-TRINITRO-2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXINE 信息错误报告
您的Email:
按省份浏览5,6,7-TRINITRO-2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXINE供应商 国外供应商
5,6,7-TRINITRO-2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXINE 推荐供应商
建议您优先选择企业会员,我们对企业会员产品有严格审核。
1
Tag: 5,6,7-TRINITRO-2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXINE