2-CHLORO-4-NITRO-6-(4-PHENYL-BUT-3-EN-1-YNYL)-PHENYLAMINE 基本信息 更多信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:2-CHLORO-4-NITRO-6-(4-PHENYL-BUT-3-EN-1-YNYL)-PHENYLAMINE
英文同义词:2-CHLORO-4-NITRO-6-(4-PHENYL-BUT-3-EN-1-YNYL)-PHENYLAMINE
CAS号:
分子式:C16H11ClN2O2
分子量:298.72374
EINECS号:
Mol文件:Mol File
2-CHLORO-4-NITRO-6-(4-PHENYL-BUT-3-EN-1-YNYL)-PHENYLAMINE
2-CHLORO-4-NITRO-6-(4-PHENYL-BUT-3-EN-1-YNYL)-PHENYLAMINE 信息错误报告
您的Email:
按省份浏览2-CHLORO-4-NITRO-6-(4-PHENYL-BUT-3-EN-1-YNYL)-PHENYLAMINE供应商 国外供应商
2-CHLORO-4-NITRO-6-(4-PHENYL-BUT-3-EN-1-YNYL)-PHENYLAMINE 推荐供应商
建议您优先选择企业会员,我们对企业会员产品有严格审核。
1
Tag: 2-CHLORO-4-NITRO-6-(4-PHENYL-BUT-3-EN-1-YNYL)-PHENYLAMINE