INDIGODISULFONATE DIPOTASSIUM SALT| 基本信息 更多信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:INDIGODISULFONATE DIPOTASSIUM SALT
英文同义词:INDIGODISULFONATE DIPOTASSIUM SALT;INDIGODISULFONIC ACID, K SALT;INDIGODISULFONIC ACID DIPOTASSIUM SALT
CAS号:28606-02-2
分子式:C16H8K2N2O8S2
分子量:498.57
EINECS号:
INDIGODISULFONATE DIPOTASSIUM SALT|
信息错误报告
您的Email:
按国家浏览INDIGODISULFONATE DIPOTASSIUM SALT国外供应商 中国供应商
德国(2) 所有(2)
INDIGODISULFONATE DIPOTASSIUM SALT 推荐供应商
建议您优先选择企业会员,我们对企业会员产品有严格审核。
公司名称: ABCR    推荐    投诉    收藏
联系电话: 49 721 95061 0
联系传真: 49 721 95061 80
电子邮件: info@abcr.de
国籍: 德国
产品介绍:
CB指数: 75
网址: www.abcr.de
相关信息: 全球销售网络   产品目录(6005)   用户评价(5)
公司名称: Service Chemical Inc.    推荐    投诉    收藏
联系电话: 888-895-6920
联系传真: 215-362-2578
电子邮件: sales@chemos-group.com
国籍: 德国
产品介绍:
CB指数: 71
网址: www.chemos-group.com
相关信息: 全球销售网络   产品目录(6478)   用户评价(15)
1