(7-hydroxy-2-naphthyl)tyrmethylammonium chloride

(7-hydroxy-2-naphthyl)tyrmethylammonium chloride 更多供应商
公司名称: 宁波海曙唐彩化工有限公司  
联系电话: 86 0574 27862107 27862719
产品介绍:
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:(7-hydroxy-2-naphthyl)tyrmethylammonium chloride
英文同义词:(7-hydroxy-2-naphthyl)tyrmethylammonium chloride
CAS号:
分子式:
分子量:0
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:Mol File
(7-hydroxy-2-naphthyl)tyrmethylammonium chloride
(7-hydroxy-2-naphthyl)tyrmethylammonium chloride 性质
安全信息
Tag:(7-hydroxy-2-naphthyl)tyrmethylammonium chloride 相关产品信息()