(S)-1-(5-fluoro-2-((4-methoxybenzyl)oxy)phenyl)ethan-1-amine

(S)-1-(5-fluoro-2-((4-methoxybenzyl)oxy)phenyl)ethan-1-amine 更多供应商
公司名称: 北京蓝博特科技有限公司  
联系电话: 010-56330744
产品介绍: 英文名称:(S)-1-(5-fluoro-2-((4-methoxybenzyl)oxy)phenyl)ethan-1-amine
CAS:1563601-55-7
纯度:95% HPLC 包装信息:1g/5g/10g/25g/50g/100g/250g/500g/1kg/5kg/10kg/25kg
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:(S)-1-(5-fluoro-2-((4-methoxybenzyl)oxy)phenyl)ethan-1-amine
英文同义词:(S)-1-(5-fluoro-2-((4-methoxybenzyl)oxy)phenyl)ethan-1-amine
CAS号:1563601-55-7
分子式:
分子量:0
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:Mol File
(S)-1-(5-fluoro-2-((4-methoxybenzyl)oxy)phenyl)ethan-1-amine
(S)-1-(5-fluoro-2-((4-methoxybenzyl)oxy)phenyl)ethan-1-amine 性质
安全信息
"(S)-1-(5-fluoro-2-((4-methoxybenzyl)oxy)phenyl)ethan-1-amine" 相关产品信息()