6-amino-5-methoxy-2-phenylbenzothiazole

6-amino-5-methoxy-2-phenylbenzothiazole 更多供应商
公司名称: 上海拓目化工有限公司  
联系电话: 13391076197
产品介绍: 英文名称:6-amino-5-methoxy-2-phenylbenzothiazole
CAS:804476-59-3
包装信息:1 ml/
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:6-amino-5-methoxy-2-phenylbenzothiazole
英文同义词:6-amino-5-methoxy-2-phenylbenzothiazole
CAS号:804476-59-3
分子式:
分子量:0
EINECS号:-0
相关类别:-
Mol文件:Mol File
6-amino-5-methoxy-2-phenylbenzothiazole
6-amino-5-methoxy-2-phenylbenzothiazole 性质
安全信息
"6-amino-5-methoxy-2-phenylbenzothiazole" 相关产品信息