Formyl radical

Formyl radical
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:Formyl radical
英文同义词:Formyl;Formyl radical;Oxomethyl;Oxomethyl radical
CAS号:2597-44-6
分子式:CHO
分子量:0
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:2597-44-6.mol
Formyl radical
Formyl radical 性质
安全信息
"Formyl radical" 相关产品信息()