1,2-difluoro-4-methyl-3-nitrobenzene

1,2-difluoro-4-methyl-3-nitrobenzene 更多供应商
公司名称: 含山捷化生物科技有限公司  
联系电话: +86 18055517827
产品介绍: 英文名称:1,2-difluoro-4-methyl-3-nitrobenzene
CAS:1422193-81-4
纯度:95% 包装信息:10g;100g
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:1,2-difluoro-4-methyl-3-nitrobenzene
英文同义词:1,2-difluoro-4-methyl-3-nitrobenzene
CAS号:1422193-81-4
分子式:C7H5F2NO2
分子量:173.1169064
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:1422193-81-4.mol
1,2-difluoro-4-methyl-3-nitrobenzene
1,2-difluoro-4-methyl-3-nitrobenzene 性质
安全信息
"1,2-difluoro-4-methyl-3-nitrobenzene" 相关产品信息()