sodium 4-methyl-6-(2-methyl-3-(4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamido)phenyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-olate

sodium 4-methyl-6-(2-methyl-3-(4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamido)phenyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-olate 更多供应商
公司名称: 上海拓目化工有限公司  
联系电话: 13391076197
产品介绍: 英文名称:sodium 4-methyl-6-(2-methyl-3-(4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamido)phenyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-olate
CAS:1133433-94-9
包装信息:1 ml/
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:sodium 4-methyl-6-(2-methyl-3-(4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamido)phenyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-olate
英文同义词:sodium 4-methyl-6-(2-methyl-3-(4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamido)phenyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-olate
CAS号:1133433-94-9
分子式:
分子量:0
EINECS号:-0
相关类别:-
Mol文件:Mol File
sodium 4-methyl-6-(2-methyl-3-(4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamido)phenyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-olate
sodium 4-methyl-6-(2-methyl-3-(4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamido)phenyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-olate 性质
安全信息
"sodium 4-methyl-6-(2-methyl-3-(4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamido)phenyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-olate" 相关产品信息