2-methyl-5-(4H-[1,2,4]triazol-3-yl)-phenylamine

2-methyl-5-(4H-[1,2,4]triazol-3-yl)-phenylamine 更多供应商
公司名称: 上海拓目化工有限公司  
联系电话: 13391076197
产品介绍: 英文名称:2-methyl-5-(4H-[1,2,4]triazol-3-yl)-phenylamine
CAS:482344-75-2
包装信息:1 ml/
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:2-methyl-5-(4H-[1,2,4]triazol-3-yl)-phenylamine
英文同义词:2-methyl-5-(4H-[1,2,4]triazol-3-yl)-phenylamine
CAS号:482344-75-2
分子式:
分子量:0
EINECS号:-0
相关类别:-
Mol文件:Mol File
2-methyl-5-(4H-[1,2,4]triazol-3-yl)-phenylamine
2-methyl-5-(4H-[1,2,4]triazol-3-yl)-phenylamine 性质
安全信息
"2-methyl-5-(4H-[1,2,4]triazol-3-yl)-phenylamine" 相关产品信息