4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl

4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl 更多供应商
公司名称: 上海拓目化工有限公司  
联系电话: 13391076197
产品介绍: 英文名称:4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl
CAS:210405-34-8
包装信息:1 ml/
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl
英文同义词:4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl
CAS号:210405-34-8
分子式:
分子量:0
EINECS号:-0
相关类别:-
Mol文件:Mol File
4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl
4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl 性质
安全信息
"4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl" 相关产品信息